PRIVACYVERKLARING WWW.COCOONO.NL

Cocoono
Grooten Sloot 45
2661 SN BERGSCHENHOEK
KVK.nr:63607085

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Algemeen
Cocoono respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.cocoono.nl en haar (potentiële) klanten.Cocoono gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de activiteiten van Cocoono te maken hebben. Cocoono houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website van Cocoono, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Cocoono. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. U kunt te allen tijde de website van Cocoono anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Cocoono te delen.

Doelen
Cocoono gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening inclusief het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenkring. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt alleen indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Cocoono naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief
Cocoono kan eventueel geïnteresseerden informeren over haar producten door middel van een nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Cocoono draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website van Cocoono is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, bijvoorbeeld via een contactformulier,;
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • alleen bevoegd personeel/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Cocoono maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cocoono maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Cocoono inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cocoono heeft hier geen invloed op.
Cocoono heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Cocoono geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Cocoono worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Cocoono opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@cocoono.nl. In de onderwerpsregel svp vermelden: ‘Persoonsgegevens’. Natuurlijk helpt Cocoono u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Cocoono behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Cocoono via info@cocoono.nl.